Pogoji uporabe in Izjava o zasebnosti

1. Aplikacija Nakupnik

Mobilna aplikacija Nakupnik je namenjena spremljanju aktualnih cen izdelkov na slovenskem tržišču. Uporabnikom omogoča primerjanje cen izdelkov pri različnih trgovcih, prav tako pa uporabnikom omogoča vnašanje novih trgovcev, izdelkov in cen v sistem Nakupnik. Z uporabo aplikacije se uporabnik strinja seznanjen z Izjavo o zasebnosti in pogoji uporabe aplikacije.

2. Osebni in občutljivi podatki

Aplikacija zajema nekatere možnosti oz. tipala naprave. Namen uporaba ali obdelava tako pridobljenih podatkov so podani v nadaljevanju.

2.1 Kamera

Aplikacija s privolitvijo uporabnika uporablja kamero zgolj in samo za prepoznavanje črtnih kod izdelkov. Zajeta slika iz kamere se uporabi za razpoznavo črtne kode in se nato ne beleži. Aplikacija izven tega ne zajema slike ali videa in tega v nobenem primeru ne hrani na napravi ali pošilja na oddaljen strežnik.

2.2. Lokacija

Aplikacija s privolitvijo uporabnika uporablja dostop do trenutne lokacije naprave, ki se nato uporabi v sledeče namene:

Aplikacija ne beleži poti ali lokacije uporabnika.

2.3 Pogon Google Drive

S vsakokratno privolitvijo se dostop do Google Drive pogona izbranega uporabniškega računa uporabnika uporabi za hrambo podatkov aplikacije. V verziji aplikacije 2.0.3 so to seznami priljubljenih izdelkov, oznak, in filtrov. Proizvajalec si pridržuje pravico funkcionalnost aplikacije dopolniti s hrambo dodatnih podatkov aplikacije. Aplikacija ne dostopa do drugih podatkov uporabnika na pogonu Google Drive.

2.4 Dostop do brezžičnih omrežij in interneta

Aplikacija za svoje delovanje in izvajanje poizvedb potrebuje dostop do interneta, kar je pogojeno z uporabo brezžičnega (WiFi) omrežja ali podatkovnim prenosom preko GSM omrežja. Aplikacija uporablja navedena omrežja za lastne potrebe. Aplikacije ne prenaša oglasov tretjih oseb.

2.5 Ostala dovoljenja

Aplikacija potrebuje dovoljenje za uporabo svetilke za prepoznavanje črtnih kod v pogojih slabše osvetljenosti. Aplikacija uporablja dovoljenje za vibriranje ob prepoznavi črtne kode kot nemo po vratno informacijo uporabniku.

3. Pogoji uporabe

Aplikacija Nakupnik je namenjena končnim potrošnikom (kupcem). Uporaba aplikacije za vnos cen trgovcem in ostalim ponudnikom izdelkov ni dovoljena.

Aplikacija se lahko uporablja samo v obliki in nameri, kot je bila predvidena s strani proizvajalca. V aplikacijo ni dovoljeno vnašati napačnih ali zavajajočih podatkov.

Podatkov pridobljenih iz aplikacije ni dovoljeno prenašati, kopirati ali na katerikoli način hraniti izven aplikacije.

Neposredno dostopanje do strežnika aplikacije izven same aplikacije ni dovoljeno.

Proizvajalec aplikacije ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala ob uporabi aplikacije ali zaradi uporabe aplikacije.

Uporabnik se zavezuje ponudniku aplikacije povrniti vsako materialno ali nematerialno škodo nastalo s kršitvijo pogojev uporabe.

Z uporabo aplikacije se uporabnik strinja s pogoji uporabe.